Preses relīze

2005. gada oktobrī veiktā privāto īres dzīvokļu apsekojuma rezultāti

Centrālās statistikas pārvaldes 2005.gada oktobrī veiktā privāto īres dzīvokļu apsekojuma rezultāti liecina par tirgus attiecību attīstību dzīvojamā fonda izmantošanā, būtisku īres maksas apmēru atšķirību atkarībā no dzīvojamās mājas atrašanās vietas un apsaimniekošanas kārtības.

Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem 40% īrnieku maksā īri, kas pārsniedz 0,60 Ls (likumā “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 4.punktā noteiktais dzīvojamās telpas īres maksas augstākais apmērs, ja puses nav vienojušās par augstāku īres maksu, kuru izīrētājs var noteikt par vienu izīrēto kvadrātmetru 2005.gadā) par kopējās platības 1 kvadrātmetru. Savukārt 4% privāto dzīvokļu īrnieki īri nemaksā, to kompensējot ar savu ieguldījumu mājas uzturēšanā. Īri nav jāmaksā 2% privāto īres dzīvokļu īrnieku Rīgā un 8% - pārējās pilsētās un laukos.

Salīdzinot ar 2004.gada septembra apsekojuma rezultātiem, gada laikā vidējā īres maksa pieaugusi par 14%.

No visiem privātajiem īres dzīvokļiem 73% atrodas denacionalizētās, likumīgiem īpašniekiem atdotās mājās, 22% - mājās, kas nav bijušas nacionalizētas vai citādi atsavinātas un 5% gadījumu īrnieki nespēja atbildēt uz jautājumu par dzīvokļa iespējamo denacionalizāciju.

Ar pašreizējo dzīvokļa īpašnieku īres līgums noslēgts 56% gadījumu. No noslēgtajiem īres līgumiem 51% ir bez termiņa ierobežojumiem, 36% - noslēgti uz noteiktu laiku ilgāk par 1 gadu, 13% - noslēgti uz noteiktu laiku līdz 1 gadam (ieskaitot).

Īres līguma noslēgšana ar pašreizējo īpašnieku aizkavējusies 44% gadījumu. Galvenie iemesli īres līguma nenoslēgšanai ir īres līguma darbošanās ar iepriekšējo īpašnieku – 46% gadījumu (Rīgā – 64% gadījumu) un īpašnieka neieinteresētība – 27% gadījumu.

Pēdējā laikā nopietnas grūtības samaksāt dzīvokļa īri un komunālos pakalpojumus ir 48% īrnieku, un 9% īrnieku ir parādi par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Tuvāko 3 gadu laikā 34% īrnieku plāno iespēju mainīt dzīvesvietu.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā nepieciešama 64% privāto dzīvokļu īrnieku. Rīgā tā uzskata 71% privāto dzīvokļu īrnieku.

Pēc 37% privāto dzīvokļu īrnieku domām visnepieciešamākā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā ir pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana, seko palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai - 12%, sociālā dzīvokļa izīrēšana – 11% un dzīvokļa pabalsta piešķiršana – 11%.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.7366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi