Preses relīze

Par izdotajām būvatļaujām ēkām un inženierbūvēm 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gadā būvvaldes izsniegušas 5868 atļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 1296,5 tūkst. m². Savukārt 2005.gadā tika izsniegtas 4928 atļaujas ar kopējo platību 1064,9 tūkst. m². Palielinājies arī izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2006.gadā saņemtas 1378 būvatļaujas, kas ir par 28% vairāk nekā 2005.gadā. Būvatļaujas tiek izsniegtas jaunu objektu būvniecībai kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

2006.gadā no kopējā saņemto būvatļauju skaita viena dzīvokļa māju celtniecībai 4580 būvatļaujas jeb 78% izsniegtas jaunu māju būvniecībai. 2005.gadā izsniegto būvatļauju skaits jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībā veidoja 77% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita šāda tipa objektu celtniecībai.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļu māju būvniecībai 2006.gadā izsniegtas Rīgas rajonā – 1980 būvatļaujas, kas veido 43% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita republikā. Rīgā saņemtas 530 būvatļaujas (12%), Ogres rajonā - 418 būvatļaujas (9%), Jelgavas rajonā – 224 (5%), Cēsu rajonā – 142 (3%), Jūrmalā – 141 (3%), Tukuma rajonā – 136 (3%), Jelgavā – 135 (3%).

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita (1378 būvatļaujas) 591 jeb 43% izsniegtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 63,9 tūkst. m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 350 mājas jeb 59% no kopējā vasarnīcu un dārza māju skaita, Rīgā – 47 mājas (8%), Ogres rajonā – 38 mājas (6%), Liepājas rajonā – 31 māja (5%).

2006.gadā tika izsniegtas 593 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 1034,7 tūkst. m². No kopējām 593 būvatļaujām 497 ar kopējo platību 884,1 tūkst. m² tika saņemtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai. Tās izsniegtas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Bauskas, Cēsu, Jelgavas, Kuldīgas, Ogres, Rīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Valmieras rajonā.

2006.gadā tika izsniegtas būvatļaujas 83 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 46,2 tūkst. m², 66 būvatļaujas - jaunu biroja ēku būvniecībai, 115 būvatļaujas - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 50 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika saņemtas arī jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām (190 būvatļaujas), jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām (50 būvatļaujas).

Jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 174 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 5 būvatļaujas, kā arī 144 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 238,1 km. 2006.gadā tika izsniegtas 1456 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 810 km.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi