Preses relīze

Par Latvijas dzīvojamo fondu 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas dzīvojamā fonda kopējā platība 2006.gada beigās sasniedza 58,7 milj. m². Apmēram divas trešdaļas no visa dzīvojamā fonda atrodas pilsētu teritorijā, bet viena trešdaļa - lauku teritorijā. Viens no galvenajiem dzīvojamā fonda raksturojošiem rādītājiem ir dzīvojamo telpu kopējā platība vidēji uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju. 2000.gadā tā bija 22,6 m², 2005.gadā - 24,8 m², 2006.gadā – 25,7 m².

Dzīvojamā fonda pamatrādītāji
(kopējā platība gada beigās; milj. m²)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pavisam

53,5

53,5

55,0

55,4

56,1

57,0

58,7

tai skaitā :

sabiedriskais sektors

12,9

11,0

10,3

9,2

8,6

8,1

7,8

privātais sektors

40,6

42,5

44,7

46,2

47,5

48,9

50,9

Vidēji uz vienu
iedzīvotāju, m²

22,6

22,8

23,6

23,9

24,3

24,8

25,7

Pilsētu dzīvojamais fonds

34,8

34,8

35,8

36,2

36,6

37,1

38,2

tai skaitā :

sabiedriskais sektors

10,2

8,4

7,9

7,0

6,7

6,3

6,1

privātais sektors

24,6

26,4

27,9

29,2

29,9

30,8

32,1

Vidēji uz vienu pilsētu
iedzīvotāju, m²

21,5

21,8

22,6

23,0

23,3

23,8

24,6

Lauku dzīvojamais fonds

18,7

18,7

19,2

19,2

19,5

19,9

20,5

tai skaitā :

sabiedriskais sektors

2,7

2,6

2,4

2,2

1,9

1,8

1,7

privātais sektors

16,0

16,1

16,8

17,0

17,6

18,1

18,8

Vidēji uz vienu lauku
iedzīvotāju, m²

25,0

24,8

25,6

25,8

26,4

27,1

28,0

Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā ir mainījusies dzīvojamā fonda īpašuma struktūra. Privātā sektora īpatsvars dzīvojamā fondā no 76% 2000.gada beigās pieauga līdz 87% 2006.gada nogalē.

Līdz 2007.gada 1.janvārim Latvijā bija privatizēti 423,6 tūkst. dzīvokļi, kas veido 85% no privatizācijai piedāvātajiem valsts un pašvaldību dzīvokļiem.

2006.gadā aktīvi turpinājās jaunu dzīvojamo māju būvniecība. Pērn ekspluatācijā pieņemtas dzīvojamās mājas ar kopējo platību 812,6 tūkst. m², no tām par iedzīvotāju līdzekļiem – 388,9 tūkst. m² jeb 48% no visu ekspluatācijā pieņemto māju kopējās platības. Dzīvojamo māju pieņemšana ekspluatācijā 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, palielinājusies par 47%.

Uzbūvēto dzīvokļu skaits pieaudzis no 0,9 tūkst. 2000.gadā līdz 3,8 tūkst. - 2005.gadā un 5,9 tūkst. – 2006.gadā.

No 2006.gadā ekspluatācijā pieņemtām 1647 individuālām dzīvojamām mājām 74% bija divstāvu dzīvojamās mājas, 20% - vienstāvu dzīvojamās mājas.

Dzīvojamā fonda izmantošanu raksturojošie rādītāji ir aprēķinātā un samaksātā dzīvokļu īre, apsaimniekošanas ieņēmumi, ekspluatācijas ieņēmumi. Aprēķinātā īre, apsaimniekošanas ieņēmumi privatizētajiem dzīvokļiem par dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² 2006.gadā vidēji bija 16,9 santīmi mēnesī. Samaksātā īre, apsaimniekošanas ieņēmumi bija 16,7 santīmi mēnesī jeb 99% no aprēķinātās īres un apsaimniekošanas ieņēmumiem.

Saskaņā ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumu sniegto informāciju 2006.gadā dzīvojamo māju kārtējais remonts valsts, pašvaldību un dzīvokļu kooperatīvo sabiedrību dzīvojamā fondā veikts par 18,4 milj. Ls, tai skaitā dzīvojamo māju siltināšanai izlietoti 1,9 milj. Ls. Dzīvojamo māju kapitālā remonta darbi veikti par 4,2 milj. Ls, tai skaitā dzīvojamo māju siltināšanas darbiem izmantoti 1,1 milj.Ls.

2007. gada 1.janvārī pašvaldību palīdzības reģistros dzīvokļa jautājumu risināšanai bija ietverti dati par 21,0 tūkst. personām, tai skaitā par 11,1 tūkst. personām, kuras ar dzīvojamo platību nodrošināmas pirmām kārtām.

2006.gadā pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā saņēma 3,5 tūkst. personu, tai skaitā 1,6 tūkst. personu ar palīdzību tika nodrošinātas pirmām kārtām. Gada laikā 2,4 tūkst.(70%) personu tika izīrēta dzīvojama telpa, 0,8 tūkst.(23%) – izīrēts sociālais dzīvoklis, 0,2 tūkst.(4%) – nodrošināti ar pagaidu dzīvojamo platību un 0,1 tūkst.(3%) – palīdzēts izīrētu dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

2007. gada 1. janvārī bija 81 sociālā māja ar 3,0 tūkst. dzīvojošo. Sociālo dzīvokļu skaits 2007.gada 1. janvārī bija 1,2 tūkst. dzīvokļi ar kopējo platību 42,3 tūkst. m² un tajos dzīvoja 2,6 tūkst. cilvēku.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.7366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi