Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2007.g.1.pusg.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada pirmajā pusgadā būvniecības apjomi sasniedza 602,4 miljonus latu, kas ir par 16,2% (rēķinot salīdzināmās cenās) vairāk nekā 2006. gada pirmajā pusgadā. Otrajā ceturksnī tika veikti būvdarbi 377,8 miljonu latu apmērā, kas ir par 15,9% vairāk nekā pagājušā gada otrajā ceturksnī.

Šā gada pirmajā pusgadā ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms bija 2,8 miljoni latu (2006. gada pirmajā pusgadā – 1,6 miljoni latu). Visvairāk būvdarbu veikts Eiropas Savienības un NVS valstīs – attiecīgi 1,9 un 0,9 miljoni latu (2006. gada pirmajā pusgadā 1,1 un 0.4 miljoni latu).

Tajā pašā laikā citu valstu būvnieki Latvijas Republikā veikuši būvdarbus 3,5 miljonu latu apmērā.

Salīdzinot ar 2006. gada pirmo pusgadu, jaunās būvniecības apjomi (rēķinot salīdzināmās cenās) palielinājušies par 33,9% jeb par 90,4 miljoniem latu. Remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi samazinājušies par 2,6% jeb par 6,6 miljoniem latu.

Jaunās būvniecības un remontdarbu apjoms maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju un sporta ēku būvniecībā audzis 1,6 reizes, dzīvojamo ēku un mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku – 1,4 reizes.

Tajā pašā laikā ielu un ceļu būvniecības apjomi samazinājušies par 20%, viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku- 13%.

2007. gada pirmajā pusē ekspluatācijā nodotas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 463,7 tūkst. m2 , no tām par iedzīvotāju līdzekļiem – 195,8 tūkst. m2 (2006. gada pirmajā pusgadā attiecīgi 312,1 un 157,3 tūkst. m2).

2007. gada pirmajā pusgadā ekspluatācijā pieņemti daudzi svarīgi tautsaimniecības objekti, piemēram, būvfirmas “PBLC” biznesa centrs Rīgā, pasažieru tunelis Rīgas pasažieru ostā, jaunuzbūvētais Ventspils slimnīcas terapijas korpuss, Kārsavas un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkti, jaunās Cesvaines vidusskolas pirmā kārta, rekonstruētā 330/110 kilovatu apakšstacija Grobiņā, jauna asfaltbetona ražotne Iecavā.

Sagatavojusi investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tel. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi