Preses relīze

Izdotās būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm Latvijā 2007. gada 1. pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada I pusgadā būvvaldes izsniegušas 2818 atļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 618,3 tūkst. m². 2006.gada I pusgadā tika izsniegta 2520 atļaujas ar kopējo platību 555,9 tūkst. m². 2007.gada I pusgadā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegtas 544 būvatļaujas. Būvatļaujas tiek izsniegtas jaunu objektu būvniecībai kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

No kopējā izsniegto būvatļauju skaita viena dzīvokļa māju būvniecībai 2184 būvatļaujas jeb 78% izsniegtas jaunu māju būvniecībai. 2006.gada I pusgadā izsniegto būvatļauju skaits jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībā sastādīja 76% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita šāda tipa objektu būvniecībai.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļu māju būvniecībai 2007.gada I pusgadā izsniegtas Rīgas rajonā – 909 būvatļaujas, kas sastāda 42% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita republikā. Ogres rajonā izsniegtas 173 būvatļaujas (8%), Rīgā - 145 būvatļaujas (7%), Jelgavā – 109 (5%), Bauskas rajonā – 81 (4%), Jelgavas rajonā – 80 (4%), Saldus rajonā – 62 (3%), Tukuma rajonā – 61 (3%), Jūrmalā – 53 (2%).

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita (544 būvatļaujas) 256 jeb 47% izsniegtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 28176 m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 152 mājas jeb 59% no kopējā vasarnīcu un dārza māju skaita, Ogres rajonā – 28 mājas (11%), Jelgavas rajonā – 14 mājas (5%).

2007.gada I pusgadā ir izsniegtas 329 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 703,9 tūkst. m². No kopējām 329 būvatļaujām 289 ar kopējo platību 619,4 tūkst. m² ir izsniegtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai. Tās izsniegtas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Bauskas, Krāslavas, Kuldīgas, Ogres, Rīgas, Talsu, Tukuma un Valmieras rajonā.

2007.gada I pusgadā tika izsniegtas būvatļaujas 35 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 16,7 tūkst. m², 26 būvatļaujas jaunu biroja ēku būvniecībai, 37 būvatļaujas jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 30 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika izsniegtas arī jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām (90 būvatļaujas), jaunām plašizklaides pasākumu , izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām (23 būvatļaujas).

Būvatļaujas tika izsniegtas arī inženierbūvēm. Tā jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 100 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 1 būvatļauja, kā arī 93 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 118,9 km. 2007.gada I pusgadā tika izsniegtas 742 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 327 km.

Sagatavojusi investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tel. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi