Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā būvniecības apjomi sasniedza 1609,7 miljonu latu, kas (rēķinot salīdzināmajās cenās) ir par 12,8 % vairāk nekā 2006. gadā.

2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, jaunās būvniecības apjomi (rēķinot salīdzināmajās cenās) palielinājušies par 21,3%, jeb par 157,6 miljoniem latu. Remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi – attiecīgi par 3,6% un 24,5 miljoniem latu.

Jaunās būvniecības un remontdarbu apjoms maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju būvniecībā audzis 1,7 reizes, administratīvo ēku – 1,5 reizes, dzīvojamo ēku - 1,3 reizes. Tai pašā laikā vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecības apjomi samazinājušies par 21%, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu – par 10%.

2007. gadā ekspluatācijā nodotas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 1188,4 tūkst. m2, no tām par iedzīvotāju līdzekļiem – 474,1 tūkst. m2 (2006. gadā attiecīgi 812,6 un 388,9 tūkst. m2).

Aizvadītajā gadā ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms bija 11,7 miljoni latu (2006. gadā – 10,5 miljoni latu). Visvairāk būvdarbu veikts NVS un Eiropas Savienības valstīs – attiecīgi 6,6 un 4,9 miljoni latu (2006. gadā – 3,5 un 6,9 miljoni latu). Tajā pašā laikā citu valstu būvnieki Latvijas Republikā veikuši būvdarbus 6,0 miljonu latu apmērā.

Būvniecības produkcijas pārmaiņas 2007. gadā

Pavisam
(faktiskajās cenās,
tūkst. Ls)

% pret iepriekšējo gadu
(salīdzināmajās cenās)

Pavisam

Tai skaitā

jaunā būvniecība

remonts un
rekonstrukcija

Dzīvojamās ēkas

334020

32,9

32,2

36,0

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

34287

4,9

-10,2

24,8

Administratīvās ēkas

210071

54,1

158,3

11,4

Mazumtirdzniecības un
vairumtirdzniecības ēkas

84189

-3,1

-21,1

76,0

Rūpniecības ražošanas ēkas un
noliktavas

134574

-10,4

40,1

-45,6

Sporta ēkas

24790

20,8

67,9

-42,9

Skolas, universitātes un zinātniskās
pētniecības ēkas

50385

5,7

-19,6

13,2

Veselības aizsardzības un sociālās
nodrošināšanas ēkas

32034

44,1

-1,4

57,6

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi
dzelzceļa līnijas

236792

-4,3

-16,0

2,5

Tilti un tuneļi

57950

0,8

17,4

-15,0

Ostas un dambji

26400

-1,1

125,8

-82,7

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas
līnijas un spēka līnijas

78877

68,8

79,1

56,4

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

54731

-21,5

14,6

-55,1

2007. gadā ekspluatācijā pieņemti daudzi svarīgi tautsaimniecības objekti, piemēram, Rīgā – Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku komplekss, rekonstruētā Ārlietu ministrijas ēka, Ventspilī – jaunuzbūvētais Ventspils slimnīcas terapijas korpuss, Liepājā – viesnīca “Promenāde”, Madonas rajonā – jauna vidusskolas ēka Cesvainē, vieglatlētikas manēža Kuldīgā, Liepājas rajonā – rekonstruētā A/S “Augstsprieguma tīkls” apakšstacija Grobiņā, Rīgas rajonā – jaunais Saulkrastu apvedceļš.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi