Preses relīze

Par Latvijas dzīvojamo fondu 2007.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas dzīvojamā fonda kopējā platība 2007.gada beigās sasniedza 60,1 milj. m². Apmēram divas trešdaļas no visa dzīvojamā fonda atrodas pilsētu teritorijā, bet viena trešdaļa - lauku teritorijā. Viens no galvenajiem dzīvojamā fonda raksturojošiem rādītājiem ir dzīvojamo telpu kopējā platība vidēji uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju, 2000.gadā tā bija 22,6 m², 2006.gadā – 25,7 m² un 2007.gadā – 26,4 m².

Dzīvojamā fonda pamatrādītāji (kopējā platība gada beigās; milj. m²)

2000

2005

2006

2007

Pavisam

53,5

57,0

58,7

60,1

Tai skaitā:

 

 

 

Sabiedriskais sektors

12,9

8,1

7,8

7,6

privātais sektors

40,6

48,9

50,9

52,5

Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m²

22,6

24,8

25,7

26,4

Pilsētu dzīvojamais fonds

34,8

37,1

38,2

39,1

tai skaitā :

sabiedriskais sektors

10,2

6,3

6,1

5,9

privātais sektors

24,6

30,8

32,1

33,2

Vidēji uz vienu pilsētu iedzīvotāju, m²

21,5

23,8

24,6

25,4

Lauku dzīvojamais fonds

18,7

19,9

20,5

21,0

tai skaitā :

sabiedriskais sektors

2,7

1,8

1,7

1,7

privātais sektors

16,0

18,1

18,8

19,3

Vidēji uz vienu lauku iedzīvotāju, m²

25,0

27,1

28,0

28,8

Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā mainījās dzīvojamā fonda īpašuma struktūra. Privātā sektora īpatsvars dzīvojamā fondā no 76% 2000.gada beigās palielinājies līdz 87% 2007.gada beigās.

2007.gadā aktīvi turpinājās jaunu dzīvojamo māju būvniecība. Pērn ekspluatācijā pieņemtas dzīvojamās mājas ar kopējo platību 1188,4 tūkst. m², no tām par iedzīvotāju līdzekļiem – 474,1 tūkst. m² jeb 40% no visu ekspluatācijā pieņemto māju kopējās platības. Dzīvojamo māju pieņemšana ekspluatācijā 2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, palielinājusies par 46%.

Uzbūvēto dzīvokļu skaits pieaudzis no 0,9 tūkst. 2000.gadā līdz 5,9 tūkst. - 2006.gadā un 9,3 tūkst. – 2007.gadā.

No 2007.gadā ekspluatācijā pieņemtām 1998 individuālām dzīvojamām mājām 79% bija divstāvu dzīvojamās mājas, 16% - vienstāvu dzīvojamās mājas.

Pēc dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtās informācijas aprēķinātie apsaimniekošanas ieņēmumi par dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² 2007.gadā vidēji bija 20,3 santīmi mēnesī. Samaksātie apsaimniekošanas ieņēmumi bija 19,5 santīmi mēnesī jeb 96% no aprēķinātajiem apsaimniekošanas ieņēmumiem.

Dzīvojamo māju kārtējais remonts 2007.gadā veikts par 19,4 milj. Ls, tai skaitā dzīvojamo māju siltināšanai izlietoti 2,0 milj. Ls. Dzīvojamo māju kapitālā remonta darbi veikti par 6,6 milj. Ls, tai skaitā dzīvojamo māju siltināšanas darbiem izmantoti 1,5 milj. Ls. Vidēji 2007.gadā uz dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² kārtējam remontam izmantoja 75 santīmus un kapitālajam remontam – 25 santīmus.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.67366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi