Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2009. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada pirmajiem trijiem mēnešiem, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 29,8%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi sarukuši par 42,7%. Savukārt inženierbūvju būvniecības apjomi palielinājušies par 7,5%.

Būvniecības un remontdarbu apjomi kritušies administratīvo ēku būvniecībā – par 35,7%, šoseju un ielu – par 47,2%, rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu – par 59,0%, dzīvojamo ēku – par 64,6%. Savukārt apjomi par 76,6% pieauguši maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju, sporta ēku būvniecībā – par 45,1%, vietējo cauruļvadu un kabeļu – par 15,5%, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku – par 12,1%.

Salīdzinot ar 2008.gada 4.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 8,3%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi kritušies par 8,5%, inženierbūvju apjomi - par1,2%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas 2009.gada 1.ceturksnī

Pavisam
(faktiskajās cenās,
milj. latu)

% (salīdzināmajās cenās) pret 2008.g.1.ceturksni

neizlīdzināts

izlīdzināts pēc darba dienu skaita

Pavisam

203,5

-29,7

-29,8

no tā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

23,6

-64,5

-64,6

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

3,3

-57,1

-54,7

Administratīvās ēkas

24,3

-46,0

-35,7

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

13,2

11,7

12,1

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

14,7

-59,0

-59,0

Sporta ēkas

6,3

46,6

45,1

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

9,6

-14,8

-16,6

Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas ēkas

4,1

-19,4

-14,7

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

11,4

-46,5

-47,2

Tilti un tuneļi

11,0

-11,9

-11,5

Ostas un dambji

3,0

-56,5

-58,9

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

28,1

76,9

76,6

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

13,7

16,5

15,5

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem būvniecības produkcijas indeksiem var skatīt datu bāzē CSP mājas lapā.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi