Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2008. gada ceturtajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gada 4.ceturksnī būvniecības produkcijas apjomi (rēķinot salīdzināmajās cenās) salīdzinājumā ar 2007. gada 4.ceturksni, samazinājušies par 11,2%. Tai skaitā jaunās būvniecības apjomi sarukuši par 11,1%, remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi – par 11,3%.

Būvniecības un remontdarbu apjomi kritušies administratīvo ēku būvniecībā – par 24,6%, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu – par 28,0%, dzīvojamo ēku – par 49,6%. Savukārt apjomi par 66,8% pieauguši mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku būvniecībā, maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju – par 13,6%, vietējo cauruļvadu un kabeļu – par 13,4%, šoseju un ielu – par 12,3%.

Būvniecības apjomi 2008.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada 3.ceturksni, samazinājušies par 9,7% (salīdzināmajās cenās), tai skaitā jaunās būvniecības apjomi – par 1,8%, remonta un rekonstrukcijas apjomi – par 16,1%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas 2008. gada 4. ceturksnī

Pavisam
(faktiskajās cenās,
milj. latu)

% (salīdzināmajās cenās, sezonāli neizlīdzināti dati)  pret 2007. gada 4.ceturksni

Pavisam

478,5

-11,2

no tā:

 

 

Dzīvojamās ēkas

55,6

-49,6

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

5,4

-61,0

Administratīvās ēkas

60,6

-24,6

Mazumtirdzniecības un
vairumtirdzniecības ēkas

33,2

66,8

Rūpniecības ražošanas ēkas un
noliktavas

30,1

-28,0

Sporta ēkas

8,4

3,2

Skolas, universitātes un zinātniskās
pētniecības ēkas

16,8

-10,3

Veselības aizsardzības un sociālās
nodrošināšanas ēkas

8,0

-24,7

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi,
dzelzceļa līnijas

88,0

12,3

Tilti un tuneļi

12,3

-16,9

Ostas un dambji

8,4

7,2

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas
līnijas un spēka līnijas

38,0

13,6

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

21,6

13,4

2008. gada 4. ceturksnī noslēgti jaunie pasūtījumi ēku un inženierbūvju būvniecībai 187,4 miljonu latu apmērā, kas ir par 50,2% mazāk nekā 2007. gada 4. ceturksnī un par 32,6% mazāk nekā 2008. gada 3. ceturksnī.

2008. gadā būvniecības apjomi salīdzinājumā ar 2007. gadu samazinājušies par 3,7% (salīdzināmajās cenās). Tai skaitā jaunās būvniecības apjomi sarukuši par 1,6%, remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi - par 6,2%.

Plašāku informāciju par būvniecību Latvijā var skatīt CSP mājas lapā.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi