Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām 2009. gada pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada otrajā ceturksnī būvvaldes izsniegušas 654 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 130,8 tūkst.m², kas ir par 36% mazāk nekā 2008.gada otrajā ceturksnī.

No viena dzīvokļa māju celtniecībai izsniegto būvatļauju skaita 61% izsniegtas jaunu māju būvniecībai (2008.gada otrajā ceturksnī – 72% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita).

Samazinājies izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2009.gada otrajā ceturksnī izsniegtas 135 būvatļaujas, kas ir par 50% mazāk nekā 2008.gada attiecīgajā periodā.

2009.gada otrajā ceturksnī izsniedza 27 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 77,8 tūkst. m², no tām 15 būvatļaujas piešķirtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 61,6 tūkst. m². Izsniegtas būvatļaujas 8 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 3,5 tūkst. m², 4 būvatļaujas – jaunu biroja ēku būvniecībai, 10 būvatļaujas – jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 6 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām, jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām – 28 būvatļaujas, jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām – 12 būvatļaujas.

Jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 19 būvatļaujas, 17 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 34 km, 110 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu – 71 km.

Salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni, aktivizējusies būvatļauju izsniegšana ēku būvniecības uzsākšanai, kā arī šo objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai. Tā piešķirto būvatļauju skaits viena dzīvokļa māju būvniecībai pieaudzis par 187 gab., divu un vairāku dzīvokļu māju – par 8 gab.

Izsniegtās būvatļaujas dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām 2009.gada otrajā ceturksnī (skaits)

 

2009 II

Izdoto būvatļauju pārmaiņas pret

2009 I

2008 II

pavisam

no tām jaunbūves

pavisam

no tām jaunbūves

pavisam

no tām jaunbūves

Dzīvojamās ēkas

 

 

 

 

 

 

Viena dzīvokļa mājas

654

396

187

122

-365

-335

Vasarnīcas un dārza mājas

135

94

-

19

-133

-66

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

27

15

8

7

-18

-5

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

7

1

5

1

5

1

Nedzīvojamās ēkas

 

 

 

 

 

 

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

16

8

3

5

-4

-3

Biroju ēkas

26

4

1

-1

-31

-14

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

30

10

-2

4

-34

-12

Satiksmes un sakaru ēkas

9

6

5

2

-3

-

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

59

28

21

13

-18

-20

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

100

12

62

7

42

-3

Citas nedzīvojamās ēkas

441

305

15

42

10

-14


2009.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2008.gada pirmo pusgadu, samazinājies izsniegto būvatļauju skaits jaunu ēku un inženierbūvju būvniecībai, kā arī šo objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

Būvatļauju skaits viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai sarucis par 40%, divu un vairāku dzīvokļu māju – par 50%.


Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
Tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi