Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām ēkām un inženierbūvēm Latvijā 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, ievērojami samazinājies izsniegto būvatļauju skaits dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kā arī šo objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

2008. gadā būvvaldes izsniegušas 3550 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kas ir par 34% mazāk nekā 2007. gadā.

No viena dzīvokļa māju celtniecībai piešķirto būvatļauju skaita 69% izsniegtas jaunu māju būvniecībai. Šāda tipa objektu būvniecībai izsniegto būvatļauju skaits 2007. gadā veidoja 75% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2008. gadā izsniegtas Rīgas rajonā – 718 būvatļaujas, kas bija 29% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita. Ogres rajonā izsniegta 294 būvatļaujas (12%), Rīgā - 195 (8%), Tukuma rajonā – 110 (4%).

Samazinājies izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju celtniecībai. 2008. gadā izsniegtas 957 būvatļaujas, kas ir par 11% mazāk nekā 2007.gadā.

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 543 jeb 57% saņemtas jaunu vasarnīcu un dārza māju celtniecībai ar kopējo platību 59,3 tūkst. m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 265 mājas jeb 49% no kopējā vasarnīcu un dārza māju izsniegto būvatļauju skaita, Jūrmalā – 86 (16%).

2008. gadā izsniedza 199 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju celtniecībai ar kopējo platību 389,3 tūkst. m², no tām 111 būvatļaujas bija piešķirtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju celtniecībai ar kopējo platību 295,7 tūkst. m². Visvairāk tās izsniegtas Rīgas rajonā – 53, Rīgā – 33, Jūrmalā – 8.

2008. gadā tika izsniegtas būvatļaujas 50 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 49,2 tūkst. m², 71 būvatļauja - jaunu biroja ēku būvniecībai, 71 būvatļauja - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 38 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. 182 būvatļaujas tika izsniegtas arī jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām, 66 - jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām.

Izsniegtās būvatļaujas dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām 2008. gadā

2008. gadā

2008. gads % pret 2007. gadu

pavisam

no tām jaunbūves

pavisam

no tām jaunbūves

Dzīvojamās ēkas

Viena dzīvokļa mājas

3550

2462

66

61

Vasarnīcas un dārza mājas

957

543

89

111

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

199

111

37

24

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

17

3

77

60

Nedzīvojamās ēkas

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

89

50

75

75

Biroju ēkas

214

71

89

109

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

207

71

73

76

Satiksmes un sakaru ēkas

53

38

79

83

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

293

182

79

94

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

238

66

86

122

Citas nedzīvojamās ēkas

1666

1282

87

89

Būvatļaujas tika piešķirtas arī inženierbūvēm. Tā jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegta 191 būvatļauja, sliežu ceļu būvniecībai – 2 būvatļaujas, kā arī 204 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 284 km. 2008.gadā tika izsniegta 860 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 500,6 km.

SagatavojusiInvestīciju un nekustamā īpašumastatistikas daļa
Tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi