Preses relīze

Par Latvijas dzīvojamo fondu 2008. gadā

Izmantojot Valsts zemes dienesta un statistiskajos apsekojumos iegūto informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini liecina, ka Latvijas dzīvojamā fonda kopējā platība 2008.gada beigās sasniedza 61 milj. m², no tās 65% atradās pilsētu teritorijā. Dzīvojamo telpu kopējā platība vidēji uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju 2008.gada beigās bija 27 m², un gada laikā tā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 2%.

Dzīvojamā fonda pamatrādītāji (kopējā platība gada beigās)


2005

2006

2007

2008

Dzīvojamais fonds, milj. m²

57,0

58,7

60,1

61,0

tai skaitā:

pilsētās

37,1

38,2

39,1

39,6

laukos

19,9

20,5

21,0

21,4

Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju, m²

24,8

25,7

26,4

27,0

tai skaitā:

pilsētās

23,8

24,6

25,4

25,8

laukos

27,1

28,0

28,8

29,4Pēc pašvaldību sniegtajām ziņām 2009.gada sākumā joprojām bija 3,4 tūkst. māju, kas vairs nav piemērotas dzīvošanai, kā arī 1,4 tūkst. māju, kas neeksistē, nojauktas vai nodegušas. Šo māju īpašniekiem bieži vien trūkst līdzekļu vai vēlēšanās panākt datu aktualizāciju par savu īpašumu publiskajos reģistros.

Dzīvojamo māju pieņemšana ekspluatācijā 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, samazinājusies par 3%. 2008.gadā ekspluatācijā pieņēma dzīvojamās mājas ar kopējo platību 1153,2 tūkst. m² (8,1 tūkst. mājokļu), tai skaitā daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību 674,2 tūkst. m² (6,1 tūkst. dzīvokļu) un individuālās mājas – 479,1 tūkst. m² (2,0 tūkst. māju).

No 2008.gadā ekspluatācijā pieņemtajām individuālām dzīvojamām mājām 17% bija vienstāva dzīvojamās mājas, 77% - divstāvu dzīvojamās mājas un 6% - trīs un vairāk stāvu dzīvojamās mājas.

Vienas ekspluatācijā nodotās individuālās dzīvojamās mājas vidējā kopējā platība bija 244 m2.

Pēc namu pārvalžu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un citu dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtās informācijas aprēķinātie apsaimniekošanas ieņēmumi par dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² 2008.gadā vidēji bija 29,0 santīmi mēnesī. Samaksātie apsaimniekošanas ieņēmumi bija 27,5 santīmi mēnesī jeb 95% no aprēķinātajiem.

Namu pārvaldes, dzīvokļu īpašnieku biedrības un citi dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumi dzīvojamā fonda remontam 2008.gadā izlietoja 34,8 milj. Ls, tai skaitā kārtējam remontam – 23,3 milj. Ls un kapitālajam remontam - 11,5 milj. Ls. No kopējā remontdarbu apjoma dzīvojamo māju siltināšanas darbiem tika izmantoti 4,7 milj. Ls. Vidēji 2008.gadā uz dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² remontam izlietoja 11,3 santīmus mēnesī, no tiem siltināšanai - 1,5 santīmus mēnesī.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Ilgvars Kaparkalējs
Tālr.67366969

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi