Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām 2009.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada trešajā ceturksnī būvvaldes izsniegušas 584 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 118,3 tūkst.m², kas ir par 42% mazāk nekā 2008.gada trešajā ceturksnī.

No viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 63% izsniegtas jaunu māju būvniecības uzsākšanai (2008.gada trešajā ceturksnī - 67% no kopējā piešķirto būvatļauju skaita).

Samazinājies izsniegto būvatļauju skaits jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2009.gada trešajā ceturksnī piešķīra 107 būvatļaujas, kas ir par 37% mazāk nekā 2008.gada attiecīgajā periodā.

2009.gada trešajā ceturksnī izsniedza 43 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 157,4 tūkst. m², no tām 16 būvatļaujas piešķirtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 26,5 tūkst. m².

Tāpat arī tika izsniegtas būvatļaujas 9 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 3,0 tūkst. m², 7 būvatļaujas jaunu biroja ēku būvniecībai, 13 - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 5 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām, jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām - 28, jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām - 9 .

Inženierbūvju būvniecības ietvaros jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 27 būvatļaujas, 16 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 22 km, kā arī 190 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 99 km.


Izsniegtās būvatļaujas jaunu ēku būvniecībai 2009.gada trešajā ceturksnī


Pavisam (skaits)

Izsniegtās būvatļaujas 2009 III % pret

2009 II

2008 III

Dzīvojamās ēkas

Viena dzīvokļa mājas

366

92,4

54,1

Vasarnīcas un dārza mājas

107

113,8

62,9

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

16

106,7

48,5

Nedzīvojamās ēkas

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

9

112,5

64,3

Biroju ēkas

7

175,0

35,0

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

13

130,0

61,9

Satiksmes un sakaru ēkas

5

83,3

26,3

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

28

-

68,3

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

9

75,0

45,0

Citas nedzīvojamās ēkas

305

-

84,0
Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
Tālr. 67366857 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi