Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2010. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada janvārī - septembrī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 528.6 milj. latu, tai skaitā 3.ceturksnī – 247.5 miljoni latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2010.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2009.gada janvāri - septembri, būvniecības produkcijas apjomi salīdzināmajās cenās samazinājušies par 28.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi kritušies par 30.3%, inženierbūvju būvniecība – par 27.1%.

2010.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 2.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms palielinājies par 15.1%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 15.9%, inženierbūvju - par 9.7%.

2010.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 3.ceturksni, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 13.1%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms sarucis par 13.2%, inženierbūvju - par 13.1%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums šā gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija administratīvo ēku un vietējo cauruļvadu un kabeļu līniju būvniecībā - attiecīgi par 68.9% un 66.3%. Savukārt būvniecības apjomi pieauguši mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā – attiecīgi par 92.0% un 33.1%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2010.gada janvāris - septembris % pret 2009. gada

janvāri - septembri

(salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010.gada 3.cet. % pret

2010.gada

janvāris - septembris

2010. gada

3.cet.

2010.gada 2.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2009.gada 3.cet. (salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Pavisam

528.6

247.5

-28.5

15.1

-13.1

no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

30.0

15.0

-42.9

17.3

-11.8

Administratīvās ēkas

28.8

7.8

-59.5

-27.7

-68.9

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

20.0

10.5

-23.9

111.9

92.0

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

27.9

11.3

-10.3

15.7

33.1

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

33.8

14.4

8.9

-1.1

3.3

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

107.7

64.0

-7.5

10.2

-2.7

Tilti un tuneļi

52.5

20.6

-5.8

16.9

21.8

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

46.7

27.6

-41.2

744.2

8.0

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

18.4

7.9

-64.0

0.2

-66.3

2010.gada 3.ceturksnī būvvaldes izsniegušas 541 būvatļauju viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 112.5 tūkst.m² (2009.gada 3.ceturksnī – attiecīgi 584 un 118.3 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 76 būvatļaujas ar kopējo platību 153.0 tūkst.m2 (2009.gada 3.ceturksnī – attiecīgi 45 būvatļaujas un 67.2 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegtas 361 būvatļauja ar kopējo platību 78.8 tūkst.m2 un 50 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību119.3 tūkst.m2.

 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP datubāzē sadaļā Būvniecība.


Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi