Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2010. gada 2.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada 2.ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 174.0 milj. latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2005 = 100)

2010.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 19.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 26.7%, inženierbūvju palielinājies par 7.7%.

2010.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 35.3%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms sarucis par 36.7%, inženierbūvju - par 34.5%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums, salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu, bija maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju un vietējo cauruļvadu un kabeļu līniju būvniecībā - attiecīgi par 91.1% un 83.6%. Savukārt, būvniecības apjomi pieauguši tikai skolu un bērnudārzu būvniecībā – par 14.2%.

2010.gada 1.pusgadā būvniecības produkcijas apjomi (rēķinot salīdzināmajās cenās), salīdzinot ar 2009.gada 1.pusgadu, samazinājušies par 38.3%.Tai skaitā ēku būvniecības apjomi sarukuši par 37.1%, inženierbūvju būvniecība – par 39.3%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2010.gada 1.pusgads % pret 2009. gada

1.pusgadu

(salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010.gada 2.cet. % pret

2010.gada

1.pusgads

2010. gada

2.cet.

2010.gada 1.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2009.gada 2.cet. (salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Pavisam

281.1

174.0

-38.3

-19.5

-35.3

 no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

5.0

9.5

-57.8

67.0

-38.8

Administratīvās ēkas

21.0

12.2

-54.6

-2.9

-52.9

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

16.6

7.5

-25.6

-8.2

-16

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

19.4

9.7

9.3

3.5

14.2

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

43.7

34.3

-20.7

-15.5

-24.8

Tilti un tuneļi

31.9

17.1

-18.7

-27.4

-42.3

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

19.1

13.5

-64.4

-67.5

-91.1

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

10.5

6.4

-63.5

-73.6

-83.6

2010.gada 2.ceturksnī būvvaldes izsniegušas 592 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 133.6 tūkst.m² (2009.gada 2.ceturksnī – attiecīgi 654 un 130.8 tūkst.m2).

No viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 62% izsniegtas jaunu māju būvniecības uzsākšanai.

Izsniegtās būvatļaujas jaunu ēku būvniecībai 2010.gada 2.ceturksnī (skaits)

 

Pavisam

Izdoto būvatļauju pārmaiņas pret

2010.gada 1.cet.

2009.gada 2.cet.

Dzīvojamās ēkas

   

Viena dzīvokļa mājas

366

199

-30

Vasarnīcas un dārza mājas

76

81

-18

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

10

5

-5

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

1

1

-

Nedzīvojamās ēkas

   

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

10

7

2

Biroju ēkas

5

4

1

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

13

10

3

Satiksmes un sakaru ēkas

12

11

6

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

37

14

9

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

10

6

-2

Citas nedzīvojamās ēkas

222

95

-83

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datubāzē CSP mājaslapā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tel. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi