Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām 2009. gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 4.ceturksnī būvvaldes izsniegušas 401 būvatļauju viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 82,5 tūkst.m², kas ir par 41,2% mazāk nekā 2008.gada 4.ceturksnī.

No viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 69% piešķirtas jaunu māju būvniecības uzsākšanai (2008.gada 4.ceturksnī - 65% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita).

Samazinājies izsniegto būvatļauju skaits jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2009.gada ceturtajā ceturksnī izsniegtas 37 būvatļaujas, kas ir par 68,4% mazāk nekā 2008.gada attiecīgajā periodā.

2009.gada ceturtajā ceturksnī piešķīra 45 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 19,2 tūkst.m², no tām 28 būvatļaujas - jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 15,1 tūkst.m².

2009.gada ceturtajā ceturksnī tika izsniegtas 9 būvatļaujas jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 6,3 tūkst.m², 4 būvatļaujas jaunu biroja ēku būvniecībai, 8 būvatļaujas jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 4 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai tika izsniegtas 32 būvatļaujas, bet jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām 7 būvatļaujas.

Jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 30 būvatļaujas, 12 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 8,9 km, 160 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 75 km.

Izsniegtās būvatļaujas jaunu ēku būvniecībai


Pavisam 2009.gadā

Tai skaitā 2009.gada 4.ceturksnī

2009.gada 4.ceturksnis % pret

2009.gads % pret 2008.gadu

2009.gada 3.ceturksni

2008.gada 4.ceturksni

Dzīvojamās ēkas

Viena dzīvokļa mājas

1311

275

75,1

61,8

53,2

Vasarnīcas un dārza mājas

313

37

34,6

31,6

57,6

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

67

28

175,0

103,7

60,4

Nedzīvojamās ēkas

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

29

9

100,0

64,3

58,0

Biroju ēkas

20

4

57,1

25,0

28,2

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

37

8

61,5

53,3

52,1

Satiksmes un sakaru ēkas

19

4

80,0

50,0

50,0

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

103

32

114,3

62,7

56,6

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

33

7

77,8

58,3

50,0

Citas nedzīvojamās ēkas

1092

219

71,8

74,0

85,2


2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājies izsniegto būvatļauju skaits jaunu dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībai. Būvatļauju skaits viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai sarucis par 46,8%, divu un vairāku dzīvokļu māju – par 39,6%.

Plašāku informāciju par izsniegtajām būvatļaujām var skatīt CSP datubāzē sadaļā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
Tālr.. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi