Preses relīze

2020. gadā būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,7 %

2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Apjoma kāpums bija specializētajos būvdarbos – par 8 % un ēku būvniecībā – par 0,9 %, bet kritums – inženierbūvniecībā par 1,5 %. 

2020. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2019.gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 2 %. Kāpums bija inženierbūvniecībā – par 6,3 % un specializētajos būvdarbos – par 4,2 %, savukārt ēku būvniecības apjoms saruka par 4,4 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, produkcijas apjoma pieaugumu inženierbūvniecībā ietekmēja būtisks kāpums ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 16,8 %. Savukārt būvniecības produkcijas kritums bija pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 8,9 %, hidrotehnisko objektu būvniecībā un citur neklasificētā inženierbūvniecībā – par 9,2 %.

Specializētajos būvdarbos būvniecības apjoma pieaugums bija tādās jomās kā citi specializētie būvdarbi un  būvdarbu pabeigšanas darbi (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.) –  attiecīgi par 20,6 % un par 7,4 %. Savukārt par 1 % būvniecības produkcijas apjoms saruka elektroinstalācijas ierīkošanā, cauruļvadu uzstādīšanā un citās līdzīgas darbībās un par 7,9 % – ēku nojaukšanas un būvlaukuma sagatavošanas darbos.

2020. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,4 %, tai skaitā ēku būvniecība – par 1 % un  inženierbūvniecība – par 19,9 %, bet specializētie būvdarbi samazinājās par 1,7 %.

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu (kalendāri koriģēts)

2020. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar

2020. gada 3. ceturksni (sezonāli koriģēts)

2019. gada 4. ceturksni (kalendāri koriģēts)

Visa būvniecība

2.7

4.4

2.0

Ēku būvniecība

0.9

1.0

-4.4

Inženierbūvniecība

-1.5

19.9

6.3

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

0.4

28.6

16.8

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

-0.4

10.9

-8.9

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-22.9

6.9

-9.2

Specializētie būvdarbi

8.0

-1.7

4.2

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

-2.6

30.2

-7.9

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

4.7

-5.6

-1.0

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

5.8

1.9

7.4

Citi specializētie būvdarbi

25.4

-0.6

20.6

Izsniegtās būvatļaujas2

2020. gadā izsniegtas 3120 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 874 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 2340 būvatļaujas par 651 tūkst. kvadrātmetru platību). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegta 1871 būvatļauja (paredzamā platība 400 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 1699 būvatļaujas par kopējo platību 1298 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 1117 būvatļaujas ar paredzamo platību 638 tūkst. kvadrātmetru). Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 287 būvatļaujas par kopējo platību 482 tūkst. kvadrātmetru, no tām 176 – jaunbūvēm par kopējo platību 237 tūkst. kvadrātmetru.

2020. gada 4. ceturksnī izsniegta 771 būvatļauja dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 219 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 614 būvatļaujas par 165 tūkst. kvadrātmetru platību). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 504 būvatļaujas (paredzamā platība 103 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 472 būvatļaujas par kopējo platību 466 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 315 būvatļaujas par paredzamo platību 194 tūkst. kvadrātmetru). Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 80 būvatļaujas par kopējo platību 201 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā 47 – jaunbūvēm par kopējo platību 69 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai ir pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā „Būvniecība un nekustamais īpašums”.

Metodoloģiskie skaidrojumi
1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.
2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni, būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo nosacījumu izpildi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr. 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi