Preses relīze

2018. gadā būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 21,9 %

2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 21,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Apjoma kāpums bija visās būvniecības nozarēs – ēku būvniecībā (par 25,6 %), inženierbūvniecībā (par 11,6 %) un specializētajos būvdarbos (par 27,8 %).

Lielākais būvniecības apjoma kāpums (2,1 reizi) bija jomā, kas saistīta ar būvdarbu pabeigšanu (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.), kā arī ēku nojaukšanā un būvlaukumu sagatavošanā – par 75,6 %.

Inženierbūvniecībā kāpums bija ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 22,5 % un pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 15,3 %, bet kritums – pārējā inženierbūvniecībā (ietver ūdensceļus, ostu un upju piestātnes, rūpniecības kompleksās būves, brīvdabas sporta laukumus u.c.) – par 35,2 %.

2018. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 21,4 %. Kāpums bija ēku būvniecībā – par 16,6 % un specializētajos būvdarbos – par 47 %, bet inženierbūvniecības darbu apjoms saruka par 1,1 %.

Nozīmīgākais būvniecības produkcijas pieaugums 4. ceturksnī bija specializēto būvdarbu jomās: ēku nojaukšanā un būvlaukuma sagatavošanā (2,3 reizes), būvdarbu pabeigšanā (2,1 reizes), un citos specializētajos būvdarbos (par 37 %).

Inženierbūvniecības apjoma samazinājumu ietekmēja kritums pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 9,5 % un pārējā inženierbūvniecībā – par 56,1 %.

2018. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,7 %, tai skaitā ēku būvniecība – par 9 % un specializētie būvdarbi – par 18,6 %, inženierbūvniecība samazinājās par 5,6 %.

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g., salīdzinot ar 2017. g. (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. 4. cet., salīdzinot ar

2018. g. 3. cet.(sezonāli izlīdzināts)

2017. g. 4. cet. (kalendāri izlīdzināts)

Visa būvniecība

21,9

8,7

21,4

Ēku būvniecība

25,6

9,0

16,6

Inženierbūvniecība

11,6

-5,6

-1,1

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

22,5

0,7

22,6

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

15,3

-7,5

-9,5

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-35,2

-20,7

-56,1

Specializētie būvdarbi

27,8

18,6

47,0

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

75,6

63,7

125,0

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

4,0

11,1

19,0

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

107,9

21,5

112,7

Citi specializētie būvdarbi

15,4

11,7

37,0

 

Izsniegtās būvatļaujas2

2018. gadā izsniegtas 3130 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 877 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 2348 būvatļaujas par 628,9 tūkst. kvadrātmetru platību). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 1925 būvatļaujas (paredzamā platība 405,5 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 1273 būvatļaujas par kopējo platību 1030 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 833 būvatļaujas ar paredzamo platību 563,5 tūkst. kvadrātmetru). Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 246 būvatļaujas par kopējo platību 378,4 tūkst. kvadrātmetru, no tām 160 izsniegtas jaunbūvēm par kopējo platību 245,2 tūkst. kvadrātmetru.

2018. gada 4. ceturksnī izsniegtas 715 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 213 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 537 būvatļaujas par 157,9 tūkst. kvadrātmetru platību). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 430 būvatļaujas (paredzamā platība 90,5 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 286 būvatļaujas par kopējo platību 281,8 tūkst. kvadrātmetru (jaunajai būvniecībai – 188 būvatļaujas par paredzamo platību 163,2 tūkst. kvadrātmetru). Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 60 būvatļaujas par kopējo platību 114,3 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā 38 jaunbūvēm par kopējo platību 78,3 tūkst. kvadrātmetru.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni, būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo nosacījumu izpildi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-
pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr. 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi