Preses relīze

2018. gada 3. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 10,3 %

2018. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 3. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 10,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoma kāpums bija ēku būvniecībā – par 9,2 %, inženierbūvniecībā – par 5,7 % un specializētajos būvdarbos – par 19,7 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, lielākais produkcijas apjoma pieaugums (2,2 reizes) bija specializēto būvdarbu jomā, kas saistīti ar būvdarbu pabeigšanu (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.). Kāpums par 79,8 % bija arī ēku nojaukšanas un būvlaukuma sagatavošanas darbos, bet par 2,9 % – citu specializēto būvdarbu jomā. Savukārt būvniecības apjoms saruka elektroinstalācijas ierīkošanā, cauruļvadu uzstādīšanā un citās līdzīgās darbībās – par 4,5 %.

Produkcijas apjoma pieaugums bija inženierbūvniecības nozarēs: ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 15,2 %, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 10,1 %. Savukārt būvniecības produkcijas kritums bija pārējā inženierbūvniecībā – par 51,9 %.

2018. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 6,5 %, tai skaitā kritums ēku būvniecībā par 16,5 % un inženierbūvniecībā – par 2,3 %, bet kāpums bija specializētajos būvdarbos – par 5,8 %.

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri-septembri, % (kalendāri izlīdzināts)

2018. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar

2018. gada 2. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

2017. gada 3. ceturksni (kalendāri izlīdzināts)

Visa būvniecība

22.1

-6.5

10.3

Ēku būvniecība

29.8

-16.5

9.2

Inženierbūvniecība

17.4

-2.3

5.7

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

22.4

6.7

15.2

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

29.3

-9.7

10.1

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-25.9

-40.0

-51.9

Specializētie būvdarbi

19.5

5.8

19.7

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

47.9

40.6

79.8

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

-2.4

3.3

-4.5

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

105.6

-13.1

117

Citi specializētie būvdarbi

7.3

5.7

2.9

 

Izsniegtās būvatļaujas2

2018. gada 3. ceturksnī izsniegtas 940 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 251,8 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 701 būvatļauja ar paredzamo platību 181,4 tūkst. kvadrātmetru. Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 579 būvatļaujas (paredzamā platība 125,1 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 348 būvatļaujas par kopējo platību 257,6 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 231 būvatļauja ar paredzamo platību 131,5 tūkst. kvadrātmetru. Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 65 būvatļaujas par kopējo platību 93,8 tūkst. kvadrātmetru, no tām 45 izsniegtas jaunbūvēm ar kopējo platību 66,9 tūkst. kvadrātmetru.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.
2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni, būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo nosacījumu izpildi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.:
67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr. 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi