Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2011.gada 3.ceturksnī

Aktīva Eiropas fondu līdzekļu apguve un produkcijas apjoma zemā “bāze” 2010.gadā sekmēja pozitīvus būvniecības rezultātus 2011.gada deviņos mēnešos - būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 568.1 milj. latu, tai skaitā 3.ceturksnī – 301.8 miljoni latu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2011.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2010.gada deviņiem mēnešiem, būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās palielinājies par 6.1%,  tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 8.9%, inženierbūvju būvniecības – par 4.0%.

2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 15.1%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 13.4%, inženierbūvju - par 15.5%.

2011.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 3.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieaudzis par 19.6%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 25.3%, inženierbūvju būvniecības- par 16.0%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu pieaugums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija vietējo cauruļvadu un kabeļu un rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā - attiecīgi par 144.3% un 106.9%. Savukārt būvniecības apjomi sarukuši tiltu un tuneļu būvniecībā – par 39.6%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņa

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2011.gada deviņu mēnešu pieaugums (samazinājums) % pret 2010.gada

deviņiem mēnešiem

(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2011.gada 3.cet. % pret

2011.gada

deviņos mēnešos

2011.gada

3.cet.

2011.gada 2.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2010.gada 3.cet. (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

568.1

301.8

6.1

15.1

19.6

no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

42.3

20.9

38.2

16.4

37.7

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

47.7

23.5

70.2

7.7

106.9

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

31.9

18.1

-4.5

10.5

23.9

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

20.2

10.0

52.7

13.8

78.0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

129.9

82.7

20.1

18.2

27.5

Tilti un tuneļi

34.9

12.6

-34.1

-1.6

-39.6

Ostas un dambji

15.8

10.4

1.1

26.1

37.7

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

26.6

18.2

-43.6

24.2

-35.0

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

66.7

36.7.

65.3

75.2

144.3

2011.gada 3.ceturksnī būvvaldes izsniegušas 627 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 155.9 tūkst.m2 (2010.gada 3.ceturksnī – attiecīgi 548 un 113.4 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 109 būvatļaujas ar kopējo platību 199.7 tūkst.m2 (2010.gada 3.ceturksnī – attiecīgi 80 būvatļaujas un 156.3 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegtas 383 būvatļaujas ar kopējo platību 83.1 tūkst.m2 un 51 būvatļauja jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 94.7 tūkst.m2.

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP datubāzes sadaļā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi