Statistikas tabula

Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

AT040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 2. ceturksni 09.08.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 10.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 11.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 10.08.2020