Statistikas tabula

Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti