Statistikas tabula

Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

AT030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 1. ceturksni 11.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 11.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 10.11.2020