Statistikas tabula

Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti