Statistikas tabula

Imports 2019. gadā pa valstīm (eiro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs)

ATD8191
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada oktobri 10.12.2019
Par 2019. gada novembri 09.01.2020
Par 2019. gada decembri 10.02.2020