Statistikas tabula

Imports 2018. gadā pa valstīm (eiro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs)

ATD8181
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti