Statistikas tabula

Imports 2017. gadā pa valstīm (eiro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs)

ATD8171
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gada decembri
Dati atjaunoti