Statistikas tabula

Eksports un imports 2019. gadā pa valstīm (euro un kilogrami, KN 4 zīmēs)

ATD419
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti