Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro, KN 2 zīmēs)

ATD200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada jūniju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada jūliju 10.09.2019
Par 2019. gada augustu 10.10.2019
Par 2019. gada septembri 12.11.2019
Par 2019. gada oktobri 10.12.2019
Par 2019. gada novembri 09.01.2020
Par 2019. gada decembri 10.02.2020