Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro, KN 2 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 10.10.2018
Par 2018. gada septembri 09.11.2018
Par 2018. gada oktobri 11.12.2018