Statistikas tabula

Eksports 2005. gadā pa valstīm (euro, kg un papilmērvienībās; KN 2005 8 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD8050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2005. gada decembri
Preču eksporta kopapjoms

Faktiskajās FOB cenās (preces cena, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz eksportētājvalsts robežai) pēc speciālas tirdzniecības sistēmas shēmas (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), uzrādot pēdējo zināmo preces saņēmējvalsti.

Dati tiek apkopoti atbilstoši t.s. nacionālajam principam: datos atšķirībā no t.s. Kopienas principa neietilpst informācija par preču eksportu, ko caur Latviju kāda ES dalībvalsts realizē uz kādu trešo valsti (kura nav ES dalībvalsts), bet, sākot ar 2008. gadu – arī dati par preču izvedumu uz kādu ES dalībvalsti, kura caur Latviju tās importē no kādas trešās valsts, lai gan muitas kravas deklarācijas tiek aizpildītas Latvijā.

Ārējās tirdzniecības eksporta kopapjomā iekļautas šādas preču plūsmas:

  • preces, kas izvestas realizēšanai ārvalstīs,
  • preces, kas izvestas pārstrādei ārvalstīs, uzņemoties saistības par to atpakaļievešanu,
  • importētās preces, kas pēc pārstrādes izvestas uz ārvalstīm,
  • reeksports jeb patēriņam Latvijā importētās preces, kas izvestas atpakaļ uz ārvalstīm.