Statistikas tabula

Eksports un imports 2020. gadā pa valstīm (euro un kilogrami, KN 4 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD420
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti