Galvenie rādītāji

Latvijas ārējā tirdzniecība - interaktīvs datu vizualizācijas un lejupielādes rīks

Interaktīvs datu vizualizācijas un lejupielādes rīks - Latvijas eksports un imports pa valstīm un precēm pēc Kombinētās nomenklatūras - sadaļu, 2, 4, 6 un 8 zīmju līmenī.

Ilustratīvs attēls - kuģis

https://eksports.csb.gov.lv