Statistikas tabula

Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtība (euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG052
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018