Statistikas tabula

Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtība (euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG052
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti