Statistikas tabula

Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG051
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti