Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

ATG020
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.08.2019