Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG020

Respondentu iesniegto būtisko labojumu dēļ tiks mainīti iepriekš publicētie dati par preču ārējo tirdzniecību 2017. gadā. Neplānoti revidētie 2017. gada mēnešu un ceturkšņu dati tiks publicēti 2018. gada 10. oktobrī, bet kopumā par 2017.gadu – līdz 31. oktobrim.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti