Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

ATG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.08.2019