Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti