Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti