Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018