Statistikas tabula

Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

AT052m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada decembri 09.02.2021
Par 2021. gada janvāri 12.03.2021