Statistikas tabula

Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

AT052m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada septembri 12.11.2019
Par 2019. gada oktobri 10.12.2019
Par 2019. gada novembri 09.01.2020
Par 2019. gada decembri 10.02.2020
Par 2020. gada janvāri 11.03.2020
Par 2020. gada februāri 09.04.2020
Par 2020. gada martu 11.05.2020
Par 2020. gada aprīli 09.06.2020
Par 2020. gada maiju 10.07.2020
Par 2020. gada jūniju 11.08.2020
Par 2020. gada jūliju 09.09.2020
Par 2020. gada augustu 12.10.2020