Statistikas tabula

Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

AT051m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada decembri 09.02.2021
Par 2021. gada janvāri 12.03.2021