Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti