Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada decembri 12.02.2019