Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti