Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada jūlijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada jūlijā bija 1131.6 milj. latu par 7.1% jeb 74.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 25.3% jeb 228.5 milj. latu vairāk nekā 2010.gada jūlijā.

2011.gada janvārī – jūlijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 7380.3 milj. latu - par 34.1% jeb 1875.8 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3296.6 milj. latu – par 34.1% jeb 838.4 milj. latu vairāk, bet importa apjoms veidoja 4083.7 milj. latu - par 34.1% jeb 1037.4 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2011.gada aprīli.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. jūlijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

jūliju

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

jūliju

Pavisam

471 376

100

+19.8

660 169

100

+29.5

-188 793

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

63 315

13.4

+13.3

77 421

11.7

-2.5

-14 106

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

21 384

4.5

+33.1

17 625

2.7

+5.8

+3 759

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 858

0.6

+57.2

6 526

1.0

+13.9

-3 668

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 155

0.9

+29.2

4 812

0.7

-0.1

-657

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 981

2.5

+31.6

5 175

0.8

+2.5

+6 806

Augu valsts produkti (II)

9 126

1.9

-25.0

17 584

2.7

-9.8

-8 458

 

graudaugu kultūras (10)

2 771

0.6

-50.2

1 827

0.3

+2.0 reizes

+944

 

eļļas augu sēklas (12)

1 276

0.3

+21.9

2 974

0.5

-11.6

-1 698

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

31 661

6.7

+19.7

38 540

5.8

-2.4

-6 879

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 758

0.8

+24.9

2 543

0.4

+24.6

+1 215

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 441

0.3

-7.2

5 237

0.8

-5.5

-3 796

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

15 558

3.3

+23.5

9 388

1.4

-13.9

+6 170

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 370

0.3

-5.5

3 246

0.5

+21.3

-1 876

Minerālprodukti (V) 1)

48 784

10.3

+2.1 reizi

119 749

18.1

+61.6

-70 965

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

44 851

9.5

+2.3 reizes

116 767

17.7

+62.2

-71 916

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

38 862

8.2

+46.0

61 930

9.4

+6.8

-23 068

 

farmācijas produkti (30)

20 482

4.3

+44.0

31 465

4.8

+11.2

-10 983

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

15 826

3.4

+7.8

36 519

5.5

+13.3

-20 693

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

12 259

2.6

+4.0

24 762

3.8

-0.8

-12 503

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

80 313

17.0

-3.2

9 098

1.4

+3.4

+71 215

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

80 250

17.0

-3.2

9 019

1.4

+4.3

+71 231

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

10 450

2.2

+32.5

15 681

2.4

+7.3

-5 231

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 233

1.3

+27.8

14 467

2.2

+12.4

-8 234

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 461

0.7

+28.9

1 141

0.2

-31.6

+2 320

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18 419

3.9

-0.4

19 694

3.0

-25.2

-1 275

 

trikotāžas drāna (60)

 942

0.2

-23.4

1 647

0.2

-12.1

-705

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 283

1.3

+1.1

4 497

0.7

-45.9

+1 786

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 426

1.4

+16.0

5 013

0.8

-1.3

+1 413

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

76 988

16.3

+29.8

75 395

11.4

+49.0

+1 593

 

dzelzs un tērauds (72)

45 559

9.7

+19.8

44 339

6.7

+74.1

+1 220

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

15 921

3.4

+44.9

18 673

2.8

+36.5

-2 752

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

54 908

11.6

+9.1

152 945

23.2

+73.0

-98 037

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

24 389

5.2

-0.6

103 525

15.7

+2.3 reizes

-79 136

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

30 518

6.5

+18.4

49 419

7.5

+15.6

-18 901

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

31 552

6.7

+22.3

50 216

7.6

+27.3

-18 664

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

26 598

5.6

+26.4

45 893

7.0

+27.8

-19 295

Dažādi izstrādājumi (XX)

12 807

2.7

+4.5

11 942

1.8

-4.3

+865

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

9 842

2.1

-1.9

6 886

1.0

-10.4

+2 956

Pārējās preces

19 152

4.1

+15.8

29 579

4.5

+17.6

-10 427

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (74.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18.0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.1%), Krievija (9.7%), Vācija (8.1%) un Polija (6.9%).

2011.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (76.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.1% no importa kopapjoma), Vācija (11.4%), Francija (9.4%), Polija (7.4%) un Krievija (7.3%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi