Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011. gada janvārī - jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2011.gada janvārī – jūnijā sasniedza 6225.7 milj. latu - par 1 624.4 milj. latu jeb 35.3% vairāk salīdzinājumā ar 2010.gada janvāri – jūniju. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 761.8 milj. latu jeb 36.9% un importa -  par 862.6 milj. latu jeb 34.0%.

2011. gada janvārī – jūnijā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 45.4% (44.9% 2010. gada janvārī – jūnijā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2010.gada III un IV ceturksni un 2011.gada I ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2011.gada janvārī - jūnijā palielinājās par 18.9% salīdzinājumā ar 2010. gada janvāri – jūniju un importa apjoms -  par 24.7 %.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2011. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-6.3

+22.0

-7.5

+26.4

II ceturksnis

+9.6

+16.6

+6.2

+23.1


Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2010.gada janvāris - jūnijs

2011.gada janvāris - jūnijs

2010.gada janvāris - jūnijs

2011.gada janvāris - jūnijs

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 064.6

100

2 826.4

100

2 536.7

100

3 399.3

100

Kapitālpreces

174.1

8.4

209.6

7.4

244.8

9.6

368.7

10.9

Starppatēriņa preces

1238.4

60.0

1 655.5

58.6

1 253.8

49.4

1652.7

48.6

Patēriņa preces

530.9

25.7

655.1

23.2

772.7

30.5

782.4

23.0

Pārējās preces; bez sadalījuma pa kategorijām

55.9

2.7

211.9

7.5

155.0

6.1

421.8

12.4

Vieglie automobiļi 3

61.2

3.0

93.2

3.3

62.8

2.5

112.6

3.3

Autobenzīns 3

4.1

0.2

1.1

0.0

47.6

1.9

61.1

1.8

2 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2011.gada janvārī - jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 826.4

100

3399.3

100

-572.9

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

65.9

2.3

27.9

0.8

+38.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

24.5

0.9

5.9

0.2

+18.6

Apstrādes rūpniecība

1 178.2

41.7

605.0

17.8

+573.3

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

142.1

5.0

110.1

3.2

+32.0

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

75.4

2.7

51.2

1.5

+24.2

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

360.1

12.7

68.9

2.0

+291.2

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

101.9

3.6

51.2

1.5

+50.7

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

86.5

3.1

51.3

1.5

+35.2

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

223.9

7.9

154.5

4.5

+69.5

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

67.5

2.4

37.4

1.1

+30.1

 

transportlīdzekļu ražošana

37.2

1.3

24.5

0.7

+12.7

 

mēbeļu ražošana

30.0

1.1

11.3

0.3

+18.7

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

53.7

1.9

44.7

1.3

+9.0

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

44.9

1.6

185.0

5.4

-140.2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

20.2

0.7

4.7

0.1

+15.5

Būvniecība

17.5

0.6

29.0

0.9

-11.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 068.1

37.8

1892.9

55.7

-824.7

Transports un glabāšana

96.2

3.4

70.6

2.1

+25.6

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

311.0

11.0

578.4

17.0

-267.4

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

 

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi