Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada jūnijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada jūnijā bija 1056.8 milj. latu par 7.9% jeb 91.2 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 28.7% jeb 235.6 milj. latu vairāk nekā 2010.gada jūnijā.

2011.gada janvārī – jūnijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 6225.7 milj. latu - par 35.3% jeb 1624.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 2826.4 milj. latu – par 36.9% jeb 761.8 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 3399.3 milj. latu - par 34.0% jeb 862.6 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2011.gada martu.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

jūniju

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

jūniju

Pavisam

478 174

100

+30.2

578 627

100

+27.4

-100 453

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

65 202

13.6

+11.0

83 572

14.4

+8.1

-18 370

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

20 339

4.3

+19.7

19 082

3.3

+13.4

+1 257

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 689

0.6

+42.4

7 133

1.2

+11.7

-4 444

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 453

0.9

+16.5

6 671

1.2

+40.1

-2 218

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 226

2.3

+18.2

4 477

0.8

-8.0

+6 749

Augu valsts produkti (II)

9 273

1.9

-3.6

20 560

3.6

+13.0

-11 287

 

graudaugu kultūras (10)

4 669

1.0

+26.2

4 635

0.8

+2.8 reizes

+34

 

eļļas augu sēklas (12)

 345

0.1

-51.9

2 484

0.4

+38.3

-2 139

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

34 632

7.2

+16.8

39 816

6.9

+3.3

-5 184

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 061

1.1

+27.8

2 589

0.4

+25.3

+2 472

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 589

0.3

+14.4

5 191

0.9

-2.2

-3 602

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

17 736

3.7

+22.7

10 959

1.9

+15.9

+6 777

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 856

0.4

+38.1

3 250

0.6

+24.6

-1 394

Minerālprodukti (V) 1)

53 445

11.2

+2.6 reizes

109 594

18.9

+94.0

-56 149

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

48 732

10.2

+2.9 reizes

106 883

18.5

+95.6

-58 151

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

47 511

9.9

+69.4

58 075

10.0

+18.6

-10 564

 

farmācijas produkti (30)

25 525

5.3

+51.1

29 490

5.1

+27.0

-3 965

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

13 834

2.9

+12.2

35 278

6.1

+13.6

-21 444

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 992

2.3

+8.6

27 095

4.7

+6.7

-16 103

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

86 172

18.0

+11.7

9 141

1.6

-0.7

+77 031

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

86 060

18.0

+11.7

9 080

1.6

+1.6

+76 980

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 029

1.9

+31.3

16 181

2.8

+26.8

-7 152

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 047

1.1

+21.9

14 728

2.5

+29.8

-9 681

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 365

0.7

+41.2

1 343

0.2

+0.2

+2 022

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 306

3.6

+10.1

19 917

3.4

+2.4

-2 611

 

trikotāžas drāna (60)

1 153

0.2

-1.9

1 471

0.3

-11.4

-318

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 657

1.0

+5.6

3 940

0.7

-4.5

+717

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 600

1.2

+21.4

3 998

0.7

+3.6

+1 602

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

67 714

14.2

+47.7

66 806

11.5

+42.6

+908

 

dzelzs un tērauds (72)

36 173

7.6

+40.7

40 320

7.0

+62.7

-4 147

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

15 832

3.3

+52.0

15 745

2.7

+22.0

+87

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

55 402

11.6

+12.0

94 809

16.4

+8.8

-39 407

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

25 361

5.3

+10.0

50 485

8.7

+21.5

-25 124

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

30 041

6.3

+13.8

44 323

7.7

-2.7

-14 282

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

30 981

6.5

+18.2

47 251

8.2

+55.6

-16 270

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

27 497

5.8

+23.8

41 183

7.1

+48.2

-13 686

Dažādi izstrādājumi (XX)

10 990

2.3

-6.1

12 086

2.1

+8.2

-1 096

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 782

1.8

-9.1

6 956

1.2

+6.0

+1 826

Pārējās preces

20 588

4.3

+38.6

25 917

4.5

+11.2

-5 329

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (70.2%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.7%), Krievija (11.3%), Vācija (7.7%) un Zviedrija (6.1%).

2011.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (76.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20.3% no importa kopapjoma), Vācija (12.9%), Polija (7.7%), Krievija (6.6%) un Baltkrievija (6.4%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi