Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada maijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada maijā bija 1148.0 milj. latu par 10.0% jeb 103.9 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 35.4% jeb 300.2 milj. latu vairāk nekā 2010.gada maijā.

2011.gada janvārī – maijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 5156.2 milj. latu - par 36.4% jeb 1376.2 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 2347.4 milj. latu – par 38.3% jeb 650.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms sasniedza 2808.8 milj. latu - par 34.9% jeb 726.2 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada decembri un 2011.gada februāri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2010.g.

maiju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2010.g.

maiju

Pavisam

524 450

100

+38.8

623 530

100

+32.7

-99 080

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

67 408

12.9

+14.1

84 452

13.5

+14.8

-17 044

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

22 712

4.3

+33.3

17 470

2.8

+2.2

+5 242

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 880

0.5

+58.0

6 091

1.0

-9.2

-3 211

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 333

1.2

+35.5

7 250

1.2

+45.3

-917

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 259

2.1

+33.2

3 293

0.5

-30.0

+7 966

Augu valsts produkti (II)

10 409

2.0

-29.7

21 301

3.4

+16.4

-10 892

 

graudaugu kultūras (10)

3 605

0.7

-58.2

4 641

0.7

+ 5.4 reizes

-1 036

 

eļļas augu sēklas (12)

 510

0.1

+72.2

3 690

0.6

+2.1 reizi

-3 180

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

33 167

6.3

+26.2

38 521

6.2

+11.3

-5 354

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 009

1.0

+35.3

2 247

0.4

+16.2

+2 762

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 301

0.2

-7.8

5 186

0.8

+6.2

-3 885

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

16 401

3.1

+32.9

10 608

1.7

+13.6

+5 793

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 802

0.3

+2.1 reizi

3 228

0.5

+69.9

-1 426

Minerālprodukti (V) 1)

49 981

9.5

+2.3 reizes

103 761

16.6

+51.2

-53 780

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

48 113

9.2

+2.6 reizes

101 254

16.2

+52.1

-53 141

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

48 799

9.3

+39.9

70 525

11.3

+25.2

-21 726

 

farmācijas produkti (30)

30 874

5.9

+46.4

34 745

5.6

+28.8

-3 871

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

16 201

3.1

+22.7

36 865

5.9

+24.5

-20 664

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

12 662

2.4

+14.9

27 045

4.3

+12.4

-14 383

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

101 319

19.3

+33.3

11 372

1.8

+30.7

+89 947

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

101 309

19.3

+33.5

11 183

1.8

+31.5

+90 126

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 776

1.9

+37.2

15 755

2.5

+20.8

-5 979

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 773

1.1

+37.7

14 429

2.3

+24.2

-8 656

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 541

0.7

+36.3

1 200

0.2

-11.8

+2 341

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

19 494

3.7

+28.5

24 125

3.9

+18.1

-4 631

 

trikotāžas drāna (60)

1 538

0.3

+34.2

2 060

0.3

+41.7

-522

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 770

0.9

+9.5

3 401

0.5

-2.5

+1 369

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 420

1.2

+53.1

4 389

0.7

-6.5

+2 031

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

81 518

15.5

+53.5

77 284

12.4

+64.8

+4 234

 

dzelzs un tērauds (72)

48 150

9.2

+51.2

50 471

8.1

+2 reizes

-2 321

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

17 297

3.3

+62.0

14 439

2.3

+23.5

+2 858

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

64 214

12.2

+45.0

101 547

16.3

+33.6

-37 333

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

30 601

5.8

+42.8

53 857

8.6

+49.6

-23 256

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

33 613

6.4

+47.0

47 690

7.6

+19.2

-14 077

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

34 113

6.5

+37.6

54 832

8.8

+31.4

-20 719

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

31 153

5.9

+39.6

49 047

7.9

+83.8

-17 894

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 809

2.3

+9.6

14 056

2.3

+10.4

-2 247

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

9 893

1.9

+10.8

8 054

1.3

-1.1

+1 839

Pārējās preces

19 818

3.8

+14.8

28 956

4.6

+29.7

-9 138

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada maijā nozīmīgākā daļa (74.7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 13.3%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.7%), Krievija (9.6%), Vācija (8.3%) un Zviedrija (7.0%).

2011.gada maijā nozīmīgākā daļa (74.6%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.0%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.1% no importa kopapjoma), Vācija (13.0%), Krievija (7.4%), Polija (7.0%) un Igaunija (6.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi