Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada aprīlī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada aprīlī bija 1044.1 milj. latu par 7.4% jeb 84.0 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 28.9% jeb 233.8 milj. latu vairāk nekā 2010.gada aprīlī.

2011.gada janvārī – aprīlī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3986.8 milj. latu - par 36.0% jeb 1054.5 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1817.3 milj. latu – par 37.7% jeb 497.6 milj. latu vairāk, bet importa apjoms veidoja 2169.5 milj. latu – pieaugums par 34.5% jeb 556.9 milj..

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada jūliju, augustu, septembri, novembri un 2011.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

aprīli

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

aprīli

Pavisam

483 534

100

+27.6

560 583

100

+29.9

-77 049

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

69 236

14.3

+15.7

79 133

14.1

+3.9

-9 897

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

20 835

4.3

+30.4

14 644

2.6

-4.4

+6 191

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 716

0.6

+23.9

5 281

0.9

-9.4

-2 565

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 316

1.3

+52.0

5 344

1.0

+36.1

+972

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

9 209

1.9

+18.8

3 439

0.6

-28.3

+5 770

Augu valsts produkti (II)

13 173

2.7

-11.8

23 535

4.2

-0.7

-10 362

 

graudaugu kultūras (10)

3 137

0.6

-46.5

3 275

0.6

+11.7

-138

 

eļļas augu sēklas (12)

2 021

0.4

+20.4

3 882

0.7

+68.0

-1 861

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

33 934

7.0

+21.7

34 628

6.2

+2.6

-694

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 831

1.0

+27.4

2 014

0.4

+14.8

+2 817

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 429

0.3

+2.8

5 269

0.9

+2.7

-3 840

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

17 229

3.6

+30.1

8 558

1.5

+4.3

+8 671

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 178

0.2

+86.1

2 188

0.4

+35.9

-1 010

Minerālprodukti (V) 1)

46 440

9.6

+47.2

92 781

16.6

+62.4

-46 341

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

41 891

8.7

+43.8

90 610

16.2

+62.5

-48 719

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

44 834

9.3

+64.4

76 513

13.6

+34.0

-31 679

 

farmācijas produkti (30)

27 884

5.8

+91.0

36 042

6.4

+28.6

-8 158

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 003

2.9

+11.6

32 056

5.7

+15.5

-18 053

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 759

2.2

+3.7

24 164

4.3

+12.8

-13 405

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

94 080

19.5

+19.0

10 147

1.8

+22.1

+83 933

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

94 003

19.4

+19.0

9 992

1.8

+22.1

+84 011

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

10 104

2.1

+40.2

13 538

2.4

+2.6

-3 434

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 734

1.2

+40.4

12 337

2.2

+7.5

-6 603

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 817

0.8

+36.9

1 125

0.2

-31.9

+2 692

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 149

4.2

+28.0

23 078

4.1

+15.1

-2 929

 

trikotāžas drāna (60)

1 375

0.3

+36.6

1 619

0.3

+30.5

-244

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 536

0.9

+20.4

4 118

0.7

+4.9

+418

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 869

1.4

+29.7

6 312

1.1

+23.1

+557

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

69 082

14.3

+35.9

63 595

11.3

+45.5

+5 487

 

dzelzs un tērauds (72)

38 429

7.9

+24.4

41 588

7.4

+65.9

-3 159

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

16 956

3.5

+55.6

12 334

2.2

+22.4

+4 622

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

52 777

10.9

+26.7

79 557

14.2

+22.7

-26 780

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

21 511

4.4

+8.5

40 650

7.3

+29.5

-19 139

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

31 265

6.5

+43.1

38 907

6.9

+16.3

-7 642

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

27 869

5.8

+13.9

54 670

9.8

+88.6

-26 801

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

26 246

5.4

+21.0

43 001

7.7

+79.1

-16 755

Dažādi izstrādājumi (XX)

12 872

2.7

+11.0

10 789

1.9

-6.0

+2 083

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 523

2.2

+25.1

6 575

1.2

-3.3

+3 948

Pārējās preces

22 088

4.6

+28.8

24 726

4.4

+8.8

-2 638

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (72.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (15.1%), Krievija (10.5%), Vācija (7.9%) un Zviedrija (6.1%).

2011.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (74.8%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 17.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.5% no importa kopapjoma), Vācija (11.9%), Krievija (9.0%), Igaunija (8.4%) un Polija (7.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi