Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011. gada janvārī - martā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2011. gada janvārī – martā sasniedza2934.3 milj. latu - par812.4 milj. latu jeb 38.3% vairāksalīdzinājumā ar 2010. gada janvāri – martu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 389.4 milj. latu jeb 41.4%, bet importa apjoms pieauga par 423.0 milj. latu jeb 35.8%.

2011. gada janvārī – martā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 45.3% (44.3% 2010. gada janvārī – martā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par visiem 2010.gada ceturkšņiem.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās 

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

2011. gada I ceturksnis

-6.7

+21.1

-9.1

+23.9

2010. gada IV ceturksnis

+1.1

+16.7

+6.7

+27.4

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

 

2010. gada janvāris - marts

2011. gada janvāris - marts

2010. gada janvāris - marts

2011.gada janvāris - marts

 

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

940.7

100

1 330.1

100

1 181.2

100

1 604.2

100

Kapitālpreces

80.1

8.5

92.6

7.0

94.5

8.0

151.6

9.5

Starppatēriņa preces

556.3

59.1

750.1

56.4

603.7

51.1

770.9

48.1

Patēriņa preces

250.6

26.7

303.6

22.8

373.4

31.6

354.6

22.1

Pārējās preces

25.7

2.7

142.3

10.7

66.8

5.7

252.7

15.7

Vieglie automobiļi 3

26.9

2.9

41.0

3.1

24.5

2.1

47.9

3.0

Autobenzīns 3

1.1

0.1

0.5

0.0

18.3

1.5

26.5

1.7

2Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās 
darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2011. gada janvārī - martā,
faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1 330.1

100

1 604.2

100

-274.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

26.8

2.0

11.9

0.7

+14.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10.7

0.8

2.8

0.2

+7.9

Apstrādes rūpniecība

561.3

42.2

275.6

17.2

+285.7

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

65.9

5.0

52.3

3.3

+13.6

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

38.3

2.9

23.7

1.5

+14.6

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

168.2

12.6

35.2

2.2

+133.0

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

42.1

3.2

20.6

1.3

+21.5

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

33.8

2.5

19.6

1.2

+14.2

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

123.3

9.3

73.9

4.6

+49.3

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

32.4

2.4

18.5

1.2

+13.8

 

transportlīdzekļu ražošana

18.9

1.4

10.5

0.7

+8.4

 

mēbeļu ražošana

15.1

1.1

5.6

0.3

+9.5

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

23.3

1.8

15.5

1.0

+7.7

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

18.7

1.4

123.3

7.7

-104.5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7.5

0.6

1.9

0.1

+5.6

Būvniecība

5.8

0.4

9.8

0.6

-4.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

467.4

35.1

833.4

52.0

-366.0

Transports un glabāšana

48.4

3.6

29.0

1.8

+19.4

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

183.5

13.8

316.6

19.7

-133.1

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

tālr. 67366604
Lilita Laganovska 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi