Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada martā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada martā bija 1128.1 milj. latu par 21.9% jeb 202.6 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 38.8% jeb 315.3 milj. latu vairāk nekā 2010.gada martā.

2011.gada janvārī – martā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 2934.3 milj. latu - par 38.3% jeb 812.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1330.1 milj. latu – par 41.4% jeb 389.4 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 1604.2 milj. latu - par 35.8% jeb 423.0 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada aprīli, maiju, jūniju, oktobri un decembri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. martā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

martu

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

martu

Pavisam

502 909

100

+38.5

625 224

100

+39.0

-122 315

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

79 735

15.9

+31.3

101 858

16.3

+27.0

-22 123

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

19 328

3.8

+32.5

18 427

2.9

+7.1

+901

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 467

0.5

+23.0

7 072

1.1

+19.4

-4 605

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 512

0.9

+1.7

4 749

0.8

-11.8

-237

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

9 800

1.9

+47.2

5 973

1.0

+14.3

+3 827

Augu valsts produkti (II)

25 244

5.0

+82.8

32 977

5.3

+50.9

-7 733

 

augļi; rieksti (08)

2 873

0.6

+61.5

8 326

1.3

+41.2

-5 453

 

graudaugu kultūras (10)

13 874

2.8

+2.4 reizes

3 659

0.6

+2.4 reizes

+10 215

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

34 268

6.8

+9.3

45 773

7.3

+22.9

-11 505

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 249

1.0

+26.1

3 163

0.5

+49.8

+2 086

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 500

0.3

+18.5

5 819

0.9

+15.5

-4 319

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

15 909

3.2

-4.0

11 237

1.8

+32.4

+4 672

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

 979

0.2

+57.3

2 820

0.5

+61.9

-1 841

Minerālprodukti (V) 1)

33 007

6.6

+38.9

104 216

16.7

+42.0

-71 209

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

31 680

6.3

+41.3

102 111

16.3

+42.4

-70 431

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

49 674

9.9

+67.6

68 101

10.9

+3.7

-18 427

 

farmācijas produkti (30)

31 080

6.2

+75.8

31 043

5.0

-8.6

 +37

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 076

2.8

+23.1

33 730

5.4

+40.6

-19 654

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 954

2.2

+16.2

25 131

4.0

+32.9

-14 177

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

91 382

18.2

+30.7

10 606

1.7

+26.6

+80 776

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

91 326

18.2

+30.8

10 460

1.7

+28.5

+80 866

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

10 658

2.1

+27.0

15 169

2.4

+12.0

-4 511

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 912

1.2

+32.7

13 921

2.2

+16.9

-8 009

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 422

0.9

+24.2

1 194

0.2

-24.6

+3 228

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 244

4.4

+36.4

26 450

4.2

+23.0

-4 206

 

trikotāžas drāna (60)

1 355

0.3

+24.8

1 642

0.3

+35.8

- 287

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 068

1.2

+42.2

6 128

1.0

+24.2

-60

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 735

1.5

+39.6

6 685

1.1

+0.6

+1 050

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

77 143

15.3

+72.6

70 726

11.3

+85.9

+6 417

 

dzelzs un tērauds (72)

49 468

9.8

+2.1 reizi

44 792

7.2

+2.3 reizes

+4 676

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

14 649

2.9

+49.3

15 240

2.4

+68.1

- 591

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

60 170

12.0

+33.6

97 955

15.7

+51.3

-37 785

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

24 373

4.8

+22.1

49 401

7.9

+78.1

-25 028

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

35 797

7.1

+42.8

48 554

7.8

+31.2

-12 757

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

31 661

6.3

+18.5

53 625

8.6

+2.2 reizes

-21 964

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

28 684

5.7

+33.2

44 518

7.1

+95.9

-15 834

Dažādi izstrādājumi (XX)

13 201

2.6

+27.1

13 228

2.1

+8.6

-27

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 565

2.1

+24.9

7 195

1.2

-4.5

+3 370

Pārējās preces

19 958

4.0

+24.1

29 560

4.7

+24.9

-9 602

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada martā nozīmīgākā daļa (73.4%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.3%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (15.3%), Krievija (10.0%), Vācija (8.4%) un Zviedrija (6.7%).

2011.gada martā nozīmīgākā daļa (74.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.6%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.0% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Krievija (10.8%), Polija (7.6%) un Igaunija (6.3%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi