Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada februārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada februārī bija 925.5 milj. latu par 5.1% jeb 44.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 33.0% jeb 229.6 milj. latu vairāk nekā 2010.gada februārī.

2011.gada janvārī – februārī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 1806.2 milj. latu - par 38.0% jeb 496.9 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 827.2 milj. latu – pieaugums veidoja 43.2% jeb 249.5 milj. latu, bet importa apjoms bija 979.0 milj. latu - par 33.8% jeb 247.4 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada janvāri, februāri, martu, septembri un novembri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. februārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

februāri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

februāri

Pavisam

420 499

100

+35.5

504 954

100

+31.0

-84 455

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

60 164

14.3

+2.2

64 683

12.8

-7.8

-4 519

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

18 632

4.4

+37.0

14 571

2.9

+3.7

+4 061

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 788

1.1

+41.0

6 238

1.2

+97.4

-1 450

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

9 934

2.4

+45.3

3 835

0.8

-18.9

+6 099

Augu valsts produkti (II)

9 887

2.4

-52.9

17 255

3.4

-19.5

-7 368

 

graudaugu kultūras (10)

1 690

0.4

-87.2

2 581

0.5

-56.9

-891

 

eļļas augu sēklas (12)

2 500

0.6

-23.9

3 863

0.8

+47.2

-1 363

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

30 471

7.2

+29.4

29 133

5.8

-4.9

+1 338

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 695

1.1

+33.2

1 754

0.3

+5.3

+2 941

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 276

0.3

+13.2

4 636

0.9

+5.4

-3 360

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

15 680

3.7

+50.8

6 543

1.3

-1.4

+9 137

Minerālprodukti (V) 1)

27 592

6.6

+52.7

100 736

19.9

+45.4

-73 144

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

26 052

6.2

+53.6

99 444

19.7

+46.3

-73 392

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

33 329

7.9

+48.5

54 036

10.7

+9.1

-20 707

 

farmācijas produkti (30)

20 986

5.0

+55.1

25 995

5.1

+4.5

-5 009

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11 916

2.8

+27.2

26 272

5.2

+26.1

-14 356

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

9 398

2.2

+23.7

19 321

3.8

+16.1

-9 923

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

68 282

16.2

+19.6

7 795

1.5

+34.1

+60 487

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

68 229

16.2

+19.6

7 701

1.5

+35.5

+60 528

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 146

2.2

+46.7

14 313

2.8

+22.0

-5 167

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 166

1.2

+35.9

13 174

2.6

+26.3

-8 008

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 576

0.9

+59.5

1 051

0.2

-17.7

+2 525

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 158

5.3

+36.5

21 980

4.4

+12.7

+178

 

trikotāžas drāna (60)

1 274

0.3

+28.9

1 509

0.3

+65.1

-235

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 747

1.6

+51.3

3 895

0.8

-16.8

+2 852

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 642

1.8

+30.2

5 809

1.2

+5.5

+1 833

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

78 033

18.6

+98.6

64 777

12.8

+2.1 reizes

+13 256

 

dzelzs un tērauds (72)

55 000

13.1

+2.4 reizes

45 734

9.1

+2.7 reizes

+9 266

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

11 614

2.8

+36.3

9 936

2.0

+36.5

+1 678

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

53 350

12.7

+20.0

76 499

15.1

+28.3

-23 149

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

24 234

5.8

+9.6

35 623

7.1

+57.6

-11 389

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

29 117

6.9

+30.3

40 876

8.1

+10.5

-11 759

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

25 955

6.2

+46.0

41 580

8.2

+2.3 reizes

-15 625

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

24 564

5.8

+45.7

40 214

8.0

+2.4 reizes

-15 650

Dažādi izstrādājumi (XX)

9 778

2.3

+19.7

10 786

2.1

+21.2

-1 008

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 015

1.9

+23.8

6 249

1.2

+8.3

+1 766

Pārējās preces

20 796

4.9

+68.5

21 497

4.3

+6.8

-701

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada februārī nozīmīgākā daļa (72.7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.2%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.0%), Krievija (11.1%), Vācija (9.7%) un Polija (6.3%).

2011.gada februārī nozīmīgākā daļa (73.9%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 18.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.5% no importa kopapjoma), Krievija (13.2%), Vācija (12.0%), Polija (7.1%) un Igaunija (5.6%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
Tel. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi